Muitine for documents filling

aviERP CUSTOMS

Muitine - cutoms system

"Muitinė"

Za pomocą tego oprogramowania możesz tworzyć i wysyłać takie dokumenty celne do serwerów przetwarzających:

 • eksport (MDAS),

 • import (MDAS), 

 • ogólne deklaracje wejścia / wyjścia (MDAS), 

 • ogólna deklaracja do czasowego składowania (MDAS),

 • ogólne dokumenty tranzytowe (NCTS),

 • Słupki CARNET TIR (NCTS).

Powiązane systemy:

"Intrastatas"

CEL:

 • tworzyć raporty formularzy Intrastat,

 • tworzyć określone raporty,

 • wydrukować formularze raportów UPS-01, UPS-02,

 • stworzyć dokument XML,

 • złożyć raport za pośrednictwem internetu.

"Muitinės sandėlis"

CEL:

 • składowanie celne,

 • czasowe składowanie towarów w składzie celnym,

 • uproszczone składowanie celne,

 • przechowywanie towarów wolnych obiegowych,

 • składowanie towarów w terminalu celnym,

 • składowanie towarów w otwartym magazynie.