Dni zagubionych lub niemożliwych do wyśledzenia zapasów powinny już dawno minąć. Dzięki skutecznym systemom oprogramowania, profesjonalnemu zarządzaniu i wiedzy fachowej dokładna lokalizacja, status i liczba każdego elementu w łańcuchu dostaw powinny być natychmiast możliwe do zidentyfikowania.


Właściwy WMS pozwala na krótsze czasy realizacji, niższe poziomy zapasów, co skutkuje mniejszą liczbą błędów, redukcją dostaw awaryjnych i może zapewnić przejrzystą interakcję między służbami magazynowymi a ich klientami. Co zaskakujące, wciąż istnieją firmy działające przestarzałymi metodami.

Co to jest WMS?


System zarządzania magazynem (WMS) to aplikacja zaprojektowana w celu wspierania i optymalizacji funkcjonalności magazynu oraz zarządzania centrum dystrybucji. Systemy te ułatwiają zarządzanie w codziennym planowaniu, organizowaniu, obsadzie personelu, kierowaniu i kontrolowaniu wykorzystania dostępnych zasobów.


Na przykład WMS może zapewnić widoczność inwentarza organizacji w dowolnym czasie i miejscu, zarówno w obiekcie, jak i podczas transportu. Może również zarządzać operacjami łańcucha dostaw od producenta lub hurtownika do magazynu, a następnie do sprzedawcy lub centrum dystrybucji.


Korzyści z systemu zarządzania magazynem


1. Zoptymalizowana przestrzeń i niższe koszty operacyjne


Dobrze rozwinięty system WMS na różne sposoby ogranicza koszty operacyjne. Tego typu system warunkuje najbardziej efektywne wykorzystanie zarówno pracy, jak i przestrzeni, co ogranicza marnotrawstwo. Oprogramowanie WMS może pomóc w określeniu, gdzie przechowywać określone materiały, produkty i sprzęt, aby zoptymalizować przepływ w magazynie. Niektóre zaawansowane systemy posiadają symulatory pięter magazynowych, umożliwiające użytkownikom tworzenie potencjalnych planów pięter w ramach systemu.


Rozwiązania WMS mogą również pomóc w utrzymaniu rotacji materiałów, niezależnie od tego, czy są to praktyki pierwsze – weszło, pierwsze – wyszło (FIFO), ostatnie – weszło, pierwsze – wyszło (LIFO) lub pierwsze – wygasło, pierwsze wyszło (FEFO). Niezależnie od wymaganej reguły rotacji, WMS może pomóc w rotacji. Zazwyczaj LIFO umożliwia efektywne kosztowo wykorzystanie przestrzeni i ruch. FIFO lub FEFO mogą utrzymać jakość produktu w przypadku artykułów, które starzeją się w magazynie. System zarządzania magazynem działa z wszechstronnością i elastycznością, ułatwiając wprowadzanie wszelkich niezbędnych korekt w celu utrzymania najlepszego wyboru lokalizacji magazynu, wyboru właściwych zapasów do pobrania oraz pomocy w zarządzaniu ruchami fizycznymi i wydajnością pracowników.


2. Widoczność zapasów


Widoczność zapasów jest jednym z najważniejszych elementów systemów zarządzania magazynem. Oprogramowanie WMS dostarcza w czasie rzeczywistym dane o stanie magazynowym poprzez kody kreskowe, numery seryjne lub tagowanie RFID. Wszystkie te metody umożliwiają użytkownikom dokumentowanie każdego towaru w momencie jego wejścia do magazynu, wszystkich jego ruchów na podłodze magazynu, a także jego ruchu podczas transportu z jednego miejsca do drugiego.


Ten rodzaj widoczności jest niezbędny do tworzenia prognoz popytu, które dają wgląd w to, które produkty cieszą się największą popularnością wśród klientów w określonych porach roku. Prognozy te pomagają liderom w podejmowaniu decyzji, w które produkty inwestować, a które mogą tracić miejsce na rynku. Zwiększona identyfikowalność zapasów, jako jedna z wielu powiązanych zalet WMS, jest również niezwykle pomocna w przypadku wycofania. Numery seryjne umieszczone na produkcie końcowym umożliwiają użytkownikom śledzenie pozycji z powrotem do oryginalnego identyfikatora partii, który następnie określa, czy produkt jest częścią wadliwej partii. Identyfikowalność zapewnia, że ​​musisz wycofać tylko uszkodzone towary, a nie wszystkie towary, które podejrzewasz, że są skażone.


3: Efektywne zarządzanie pracą


Jak już przeczytałeś, system WMS pozwala swobodnie określić, które metody pobierania, pakowania i odkładania sprawdzają się najskuteczniej w Twojej firmie. Oprócz pomocy w optymalizacji rozmieszczenia zapasów i tworzenia tras, rozwiązania WMS mogą określić najlepszego pracownika do danego zadania. Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak poziom umiejętności, bliskość i inne zadania, WMS pomaga użytkownikom przypisywać zadania każdemu członkowi zespołu.

Oprócz tworzenia harmonogramów i przypisywania codziennych zadań, oprogramowanie WMS może służyć do szerszego zrozumienia pracowników. Korzystając z prognozowania pracy i wskaźników KPI, menedżerowie magazynów mogą zobaczyć, kiedy mogą potrzebować więcej lub mniej pracowników, identyfikować najlepszych pracowników i szukać obszarów wymagających poprawy. Ponieważ koszty pracy stanowią 65% przeciętnego budżetu magazynu, niezwykle ważne jest pełne zrozumienie sposobu wydatkowania tych zasobów.


4: Zoptymalizowany łańcuch dostaw


System zarządzania magazynem optymalizuje wewnętrzne działanie magazynu, które może następnie rozciągać się na szerszy łańcuch dostaw. W magazynie system WMS usprawnia cały proces magazynowy, od przyjęć przychodzących po dostawy wychodzące, poprawiając wydajność operacyjną i zmniejszając koszty. Pracownicy magazynu osiągają szybkie i dokładne dostawy poprzez redukcję lub eliminację niepotrzebnych lub nieproduktywnych działań. Te oszczędności czasu i kosztów w połączeniu z ulepszonymi procesami i informacjami można następnie przekazać partnerom wewnętrznym i zewnętrznym, umożliwiając im usprawnienie ich własnych operacji. Na przykład ulepszony odbiór towarów przychodzących skraca czas dostawy, umożliwiając partnerom dostawczym lepsze wykorzystanie sprzętu i zasobów, a spedytorom w celu lepszego zarządzania poziomami zapasów. Ulepszone dane mogą zmniejszyć ryzyko i zwiększyć niezawodność, przynosząc korzyści spedytorom, dostawcom i klientom. Dane mogą być udostępniane i wykorzystywane z powrotem do systemu ERP lub klienta, a także do TMS (System Zarządzania Transportem). Produkt może szybciej dotrzeć do klienta końcowego, pozwalając jednocześnie partnerom na lepsze planowanie.


5: Korzyść z automatyzacji wewnętrznej


Systemy zarządzania magazynem umożliwiają wykorzystanie dodatkowych technologii automatyzacji w magazynie. Urządzenia mobilne mogą zautomatyzować wewnętrzne przydziały pracy i wspierać przejście od pracy papierowej do elektronicznej i rejestrowania aktywności. Upraszcza to procesy, co zwiększa zdolność skalowania i zapewnia dokładność informacji.


6: Ciągłe doskonalenie


Jedną z najważniejszych zalet systemu zarządzania magazynem są konsekwentne aktualizacje. Dostawcy oprogramowania do zarządzania magazynem zazwyczaj regularnie wprowadzają nowe funkcje, aby odzwierciedlić aktualne najlepsze praktyki branżowe. Ułatwia to organizacjom pozostawanie na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i pozwala im na ciągłe doskonalenie procesów w oparciu o te innowacje.


Dzięki WMS w chmurze ciągłe doskonalenie jest jeszcze łatwiejsze. Aktualizacje i nowe funkcje mogą być automatycznie dodawane do systemu, zmniejszając zapotrzebowanie na wewnętrzny personel IT. Jednak firmy korzystające z systemu lokalnego mogą otrzymywać regularne aktualizacje od swoich dostawców lub nie, w zależności od warunków ich umowy. To kolejny przykład tego, dlaczego wielu kupujących przenosi się do chmury.


7: Poprawa relacji z klientami i dostawcami


Korzyści płynące z systemów zarządzania magazynem wykraczają poza samą organizację. Przy tak dużej widoczności stanów magazynowych i możliwości planowania odbioru przesyłek, zarówno łańcuch dostaw, jak i popyt optymalizuje się z wykorzystaniem WMS. Jedną z najbardziej oczywistych korzyści dla dostawców jest skrócenie czasu oczekiwania w dokach i rampach załadunkowych. Klienci cieszą się ogólnie lepszą realizacją zamówień, skróconymi czasami realizacji dostaw i mniejszą liczbą nieścisłości w zamówieniach. Dzięki takiemu systemowi poprawi się reputacja Twojej firmy wśród klientów i dostawców.© Avilda LLC 2022, wszelkie prawa zastrzeżone.