Korzystanie z aviWMS polepsza Twój magazyn na wiele sposobów, ponieważ może uprościć zadania lub nawet umożliwić nowe czynności. Jedną z funkcji naszego systemu zarządzania magazynem jest umieszczanie w systemie informacji ze standardowej etykiety GS1. A tak przy okazji, czy wiesz, co to jest standard GS1?


GS1 to format kodu kreskowego, który może zawierać wiele danych, takich jak kod produktu (GTIN), partia produktu, kod palety (SSCC), liczba produktów na palecie, data ważności tego produktu i wiele innych. Te numery identyfikacyjne chronią przed błędami ręcznymi.


Ten światowy standard został przyjęty w 1973 roku. Opracowany przez organizację non-profit. Dziś miliony firm są członkami i stosują ten standard w swoich przesyłkach.


GS1 umożliwia wymianę danych między różnymi firmami na różnych etapach łańcucha dostaw:


Standard GS1 pozwala na stosowanie wspólnej nomenklatury między łańcuchem dostaw od fabryki do konsumenta

Komunikacja może być główną przeszkodą, gdy paleta krąży po różnych krajach. Na szczęście wszyscy mówią tym samym językiem z uniwersalnym kodem kreskowym, który umożliwia firmom rozszerzenie działalności na inne kraje.


aviWMS automatycznie identyfikuje i rozumie standard GS1 skanując kod kreskowy. W ten sposób dodaje odszyfrowane informacje z kodów kreskowych do systemu bez większego nakładu pracy ręcznej. Kody kreskowe to już nie tylko liczby, ale także cenne informacje dla magazynu i łańcucha dostaw.


Błędy prawdopodobnie wystąpią bez technologii, która odczytuje i interpretuje standard GS1. Jeżeli operator magazynu zarejestruje w systemie błędny numer, może to mieć konsekwencje dla całego łańcucha dostaw. aviWMS pozwala na dokładne uwzględnienie wszystkich informacji z tego zasobnika w Twoim systemie.


Nasz system WMS umożliwia również tworzenie od podstaw etykiet GS1 Standart. Użytkownik aviWMS ustala numer referencyjny produktu, ustala rozmiar i treść etykiety, tworzy i drukuje etykietę, a na koniec umieszcza ją na ładunku. Wszystko to odbywa się z zachowaniem wysokiej jakości i zgodnie z międzynarodowymi standardami.


Wszystkie te rzeczy pomagają w osiągnięciu nowego biznesu, ponieważ jest wielu producentów i spedytorów, którzy zgadzają się współpracować tylko z magazynami stosującymi standard GS1. Czas otworzyć nowe drzwi! Dowiedz się więcej o naszym oprogramowaniu i zrozum, w jaki sposób może ono przyczynić się do Twojej przewagi konkurencyjnej.© Avilda LLC 2022, wszelkie prawa zastrzeżone.