top of page
Muitine - cutoms system

CŁO

Za pomocą tego narzędzia możesz tworzyć i wysyłać do serwerów cło takie dokumenty celne:

 • eksport (MDAS),

 • import (MDAS), 

 • ogólne deklaracje wjazdu / wyjazdu (MDAS), 

 • ogólna deklaracja tymczasowego składowania (MDAS),

 • ogólne dokumenty tranzytowe (NCTS),

 • Stanowiska KARNETÓW TIR (NCTS).

Powiązane systemy:

Intrastat

ZASTOSOWANIE:

 • Tworzenie raportów formularzy Intrastat

 • Tworzenie precyzyjnych raportów

 • Drukowanie raportów formularzy UPS-01, UPS-02

 • Tworzenie dokumentów XML

 • Przesyłanie raportów przez Internet

Magazyn celny

ZASTOSOWANIE:

 • składowanie celne

 • czasowe składowanie towarów w składzie celnym

 • uproszczone składowanie celne

 • magazynowanie towarów w swobodnym obrocie

 • składowanie towarów w terminalu celnym

 • składowanie towarów w magazynie otwartym

© Avilda LLC 2023, wszelkie prawa zastrzeżone.

Kod firmy: 133881262 | Kod VAT: LT338812610 | Adres: Veiverių str. 150, LT-46391, Kowno, Litwa

bottom of page