Muitine for documents filling

aviCUSTOMS

Muitine - cutoms system

CLO

Za pomocą tego narzędzia możesz tworzyć i wysyłać do serwerów przetwarzających takie dokumenty celne:

 • eksport (MDAS),

 • import (MDAS), 

 • ogólne deklaracje wjazdu / wyjazdu (MDAS), 

 • ogólna deklaracja tymczasowego składowania (MDAS),

 • ogólne dokumenty tranzytowe (NCTS),

 • Stanowiska KARNETÓW TIR (NCTS).

Powiązane systemy:

Intrastat

CEL:

 • Tworzenie raportów formularzy Intrastat,

 • Tworzenie precyzyjnych raportów,

 • Drukowanie raportów formularzy UPS-01, UPS-02,

 • Tworzenie dokumentów XML,

 • Przesyłanie raportów przez internet.

Magazyn celny

CEL:

 • składowanie celne,

 • czasowe składowanie towarów w składzie celnym,

 • uproszczone składowanie celne,

 • magazynowanie towarów w swobodnym obrocie

 • składowanie towarów w terminalu celnym,

 • składowanie towarów w magazynie otwartym.

© Avilda LLC 2022, wszelkie prawa zastrzeżone.