top of page

Warunki korzystania ze strony internetowej

Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2021

 

1. Warunki

 

Wchodząc na stronę https://www.avilda.eu/, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny i zgadzasz się, że ponosisz odpowiedzialność za umowę z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz uzyskać dostępu do tej witryny. Materiały zawarte w niniejszej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem do znaków towarowych.

 

2. Użyj licencji

 

Udziela się zgody na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów z Witryny Avilda wyłącznie w celu osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu, a na podstawie tej licencji nie możesz:

modyfikować lub kopiować materiały;

używać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;

podejmować prób inżynierii wstecznej jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Witrynie Avilda;

usunąć z materiałów wszelkie informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności; lub

przenoszenie materiałów na inną osobę lub „odbicie lustrzane” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Pozwoli to firmie Avilda zakończyć działanie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń. Po wygaśnięciu, Twoje prawo do oglądania również wygasa i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są w formie drukowanej, czy elektronicznej. 

 

3. Własność intelektualna.

 

Niniejsza witryna internetowa i cała zawartość, którą zawiera lub może w przyszłości zawierać, w tym między innymi tekst, zawartość, zdjęcia, wideo, dźwięk i grafika, towary, projekty, informacje, aplikacje, oprogramowanie, muzykę, pliki audio , artykuły, katalogi, przewodniki, fotografie, a także znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wygląd handlowy, prawa autorskie, logo, nazwy domen, kod, patenty i/lub wszelkie inne formy własności intelektualnej (łącznie „Usługa”) które odnoszą się do tej witryny, są własnością lub są licencjonowane przez Avilda lub inne strony trzecie i są chronione przed wszelkim nieuprawnionym użyciem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, traktatami międzynarodowymi i/lub innymi prawami własności i prawami.

 

4. Zastrzeżenie

 

Avilda nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub rzetelności wykorzystania materiałów w swojej Witrynie lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek witryn połączonych z niniejszą Witryną.

 

5. Ograniczenia

 

Avilda ani jej dostawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użyciem lub niemożnością wykorzystania materiałów znajdujących się w Witrynie Avilda, nawet jeśli Avilda lub upoważniony przedstawiciel tej Witryny został powiadomiony ustnie lub pisemnie o możliwości takie uszkodzenie. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczenia odpowiedzialności za przypadkowe szkody. Ograniczenia te mogą nie dotyczyć użytkownika.

 

6. Linki

 

Avilda nie dokonała przeglądu wszystkich witryn, do których prowadzą łącza, i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość takich witryn, do których prowadzą łącza. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez Avilda. Korzystanie z dowolnej połączonej witryny internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 

7. Zmiany Warunków Korzystania z Witryny

 

Avilda może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej Witryny w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki, aby lepiej odzwierciedlić:

(a) zmiany prawa,

(b) nowe wymogi regulacyjne, lub

(c) ulepszenia lub ulepszenia wprowadzone w naszych Usługach.

 

8. Twoja prywatność

 

Korzystając z Usług, oświadczasz, że rozumiesz praktyki gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji opisane w Polityce prywatności. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności.

 

9. Prawo właściwe

 

Wszelkie roszczenia związane z Witryną Avilda podlegają prawu Litwy bez względu na przepisy kolizyjne.

© Avilda LLC 2023, wszelkie prawa zastrzeżone.

Kod firmy: 133881262 | Kod VAT: LT338812610 | Adres: Veiverių str. 150, LT-46391, Kowno, Litwa

bottom of page